• Pomoc w uruchomieniu i instalacji sprzętu oraz oprogramowania
  • Opieka techniczna nad infrastrukturą IT
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych 
  • Szybka pomoc zdalna lub w siedzibie klienta w przypadku problemów technicznych
  • Okresowe audyty systemów informatycznych i sprzętu
  • Archiwizacja danych, tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • Usługi doradcze
  • Szkolenia