• Pomoc w uruchomieniu i instalacji sprzętu lub oprogramowania
  • Opieka techniczna nad infrastrukturą IT
  • Szybka pomoc online lub w siedzibie klienta w przypadku problemów technicznych
  • Okresowe audyty systemów informatycznych i sprzętu
  • Archiwizacja danych, tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • Usługi doradcze
  • Szkolenia